Kenniscentrum voor Wetenschap, Innovatie en Kwaliteit

Het Kenniscentrum Wetenschap, Innovatie en Kwaliteit (KWIK) is met recht een kenniscentrum. Informatie over deze onderwerpen kan hier ingewonnen worden, maar het gaat ook verder. Er wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en gecoördineerd. Kwaliteitsverbeterprojecten die met Lean Six Sigma aangepakt worden, zullen gecoördineerd worden vanuit het kenniscentrum. Kwaliteit en Lean zijn zaken die vanuit het gehele RHOC opgepakt worden, maar waarvoor informatie vanuit het kenniscentrum verkregen kan worden. Voorbeelden hiervan zijn hoe Lean projecten aan te pakken, het uitvoeren van een Kaizen of hoe om te gaan met bepaalde kwaliteitsregistraties. Het kenniscentrum zal daarnaast zorgen voor de PROMs, de LROI, de infectie-registraties en zal het implementeren en continueren van de ISO coördineren. Innovatieve projecten zullen ook vanuit het hele RHOC komen, waarbij het kenniscentrum informatie heeft over de te volgen stappen en eventuele projecten die hieruit voortvloeien. Maar nieuwe initiatieven, in samenspraak met medewerkers vanuit het gehele RHOC, worden ook ontplooid vanuit het kenniscentrum. Op deze manier ontstaat er een centraal platform waar medewerkers vanuit het RHOC terecht kunnen met betrekking tot verbetering van de zorg.

Omdat de opleiding een belangrijk onderdeel is van het RHOC, wordt er maandelijks een wetenschapsbespreking met de AIOS georganiseerd. Deze bespreking is een onderwijsmoment voor de AIOS waarin artikelen worden besproken, maar waar ook nieuwe en lopende onderzoeken binnen het RHOC aan bod komen. Het kenniscentrum voor wetenschap, innovatie en kwaliteit is één van de centrale pijlers van het RHOC, waarbij door samenwerking met de orthopeden, de AIOS en de verschillende afdelingen de zorg geoptimaliseerd kan worden

Door wetenschap, innovatie en kwaliteit met elkaar te verbinden is bijvoorbeeld de stap om een innovatief project na ontwikkeling wetenschappelijk te onderzoeken kleiner. Onderzoekprojecten kunnen weer leiden tot kwaliteitsverbetering of verdere projecten op het gebied van Lean en Lean Six Sigma. Hieruit kunnen weer nieuwe innovaties ontstaan. Continue verbetering door innovatie, onderzoek en kwaliteitsprojecten en daardoor optimalisatie van de zorg. Dat is waar het hele RHOC voor staat en waar het kenniscentrum Wetenschap, Innovatie en Kwaliteit een centrale rol in speelt.

In het Kenniscentrum werken:

  • Hoofd kenniscentrum
  • Onderzoekers
  • Onderzoekcoördinatoren
  • RSA analist
  • Data-analist
  • Kwaliteitscoördinatoren

Kijk voor een actueel overzicht van het wetenschappelijke onderzoek van het RHOC: https://rhoc.nl/wetenschappelijk-onderzoek/