Mei 2024

Fireside 2024

Op 22 mei 2024 vond de jaarlijkse Fireside plaats. Deze dag werd georganiseerd door het Reinier Haga Orthopedisch Centrum op de locatie Reinier de Graaf Ziekenhuis. Deze middag stond in het teken van innovatie en gingen o.a. over hoe innovatie verweven is in de opleiding, leveren innovaties ook iets op en waarom is veranderen in ziekenhuizen niet eenvoudig. De presentaties werden verzorgd door de stafleden van de drie ziekenhuizen binnen de ROGO-Rotterdam.

Aan het einde van de dag kregen Dirk Hogerzeil en Bianca Verbeek door de opleiders Koen Bos en Gerald Kraan het certificaat behorende bij het afsluiten van hun opleiding tot orthopedisch chirurg uitgereikt.


November 2023

Aanpassing Algemeen Examen Orthopedie

Het Algemeen Examen Orthopedie (AEO) krijgt per 2024 een wat ander karakter. Tot nu toe bestond dit examen uit 80 meerkeuzevragen, waarbij de leerstof werd getoetst van het AAOS-boek en de daaraan gekoppelde CCOC (thema-)dagen. Met ingang van 2024 zal het gaan om 100 vragen, waarbij het soort vragen zal wisselen (gesloten vragen, meerkeuzevragen en vragen op basis van andere gesloten vraagvormen zoals de multiple responsevraag, matchvraag, sorteervraag en hotspotvraag).

De toets krijgt meer een voortgangstoetskarakter, waarbij naast de CCOC-thema’s ook algemene orthopedische kennis getoetst wordt. De cesuur om te slagen voor de toets zal per jaar dat de aios verder is in de opleiding oplopen. De vragen die gesteld worden, zijn terug te voeren op de 11 EPA’s (behalve de 3 basis EPA’s), waarbij het AAOS-boek, het leerboek orthopedie van Verhaar en Van Mourik en de richtlijnen als bronnen dienen. Het aankomende AEO op vrijdag 19 april 2024 zal in het teken staan van de overgang van de toets “oude stijl” naar “nieuwe stijl”, waarbij rekening wordt gehouden met de aiossen die al verder zijn in hun opleiding.

Zie ook het toetsplan en de toetsmatrijzen op de NOV-website.


November 2023

ROGO dag 2023

Op 15 november 2023 vond de jaarlijkse ROGO-dag plaats in het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Het was een mooi programma met veel wetenschappelijk presentaties en ook enkele niet-wetenschappelijke presentaties. De battles ontbraken ook niet en die bespraken keuzes in de behandeling van een mediale collumfractuur en de distale radius fractuur. Er was ook een interessant verhaal over het opzetten van en fellowship in het King’s Hospitaal in Londen en de verschillen tussen de Engelse en Nederlandse cultuur in de opleiding. Daarnaast werd er een goed beeld geschetst over het opzetten van een niet-klinische EPA. Een bijzondere presentatie ging over Microfotografie van Wim van Egmond.

Aan het einde van de dag werd de Gouden Voordracht Award 2023 uitgereikt aan Malou Slichter wiens presentatie ging over haar promotieonderzoek naar de 12-jaars resultaten na een conservatieve behandeling van de Mallet fractuur.

Danique van Broekhoven en Bart ten Brinke kregen van hun respectievelijke opleiders het certificaat behorende bij het afsluiten van hun opleiding tot orthopedisch chirurg uitgereikt.