Het wetenschappelijk onderzoek op de afdeling Orthopedie heeft de volgende aandachtsgebieden:
-Trauma Topzorg onderzoek
De afdeling orthopedie is binnen het level 1 traumacentrum nauw betrokken bij het onderzoek naar
de effecten van trauma op de kwaliteit van leven. Hiertoe is een aantal promovendi aangesteld
hetgeen heeft geleid tot enkele cohortstudies (heupfracturen bij ouderen, screeningslijst voor
psychosociale problemen bij traumapatienten, acute stress bij traumapatienten).
Hierin is een nauwe samenwerking binnen het Topzorg team met traumachirurgen en medisch
psychologen.

-Shared decision making en patient empowerment
In samenwerking met de afdeling Medische Psychologie van de Tilburg University wordt dit thema
binnen de orthopedie uitgewerkt. Hierbij is het onderzoek naar patient verwachtingen een
voorbeeld. Ook is er een cohortonderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven bij patienten met een
Girdlestone situatie.
-Spinale problematiek
De tertiaire verwijsfunctie van het ETZ voor spinale problematiek leidt tot een database waarin de
minimaal invasieve degeneratieve spondylodese en de traumatologische en metastatische
behandeling van spinale letsels worden geregistreerd.
-Nationaal Zorgevaluatie onderzoek
Binnen de NOV worden veel studies opgezet in nationaal verband nav de Kennisagenda 1 en 2. Deze
zgn zorgevaluatieonderzoeken worden in het ETZ vrijwel zonder uitzondering omarmd. Veelal wordt
er deelgenomen (LEAK, DART 1 en 2, PATIO), vaak is er ook betrokkenheid in de schrijfgroep
(APOLLO, FRAIL HIP).