Erasmus MC

Het Erasmus MC is de universitaire opleiding binnen de ROGO-Rotterdam. Het Erasmus MC leidt op in vrijwel alle officiële medisch specialismen die in Nederland gevolgd kunnen worden. Het onderwijs wordt georganiseerd door de verschillende klinische afdelingen, in nauwe samenwerking met de respectievelijke landelijke specialistenverenigingen.