Het wetenschappelijk onderzoek op de afdeling Orthopedie bestaat uit een klinische afdeling en een
Research lab.
Het Research lab staat onder leiding van prof. dr. G(erjo) van Osch, en is gelokaliseerd op de 16 etage
van de faculteit (Ee gebouw).
Het klinisch onderzoek wordt aangestuurd door prof. dr. S(ita) Bierma-Zeinstra en dr. M(ax) Reijman.
en Eline van Es (verzamelen van en management van klinische data) complementeren de vaste wetenschappelijke groep.
Het afdelingshoofd prof. dr. D. Eygendaal heeft de supervisie over beide afdelingen.
Het wetenschappelijk onderzoek op de afdeling Orthopedie heeft de volgende aandachtsgebieden:

 • Translationeel artrose onderzoek
  Het onderzoek richt zich met name op het ontwikkelen en toetsen van preventieve interventies voor
  het ontstaan van artrose, of uitstel van een gewricht vervangende ingreep. De meerwaarde van
  nieuwe imaging technieken wordt getoetst en gebruikt binnen cohort studies. Het artrose proces kan
  zo goed gemonitord worden. In het lab wordt de interactie tussen de verschillende weefsels
  bestudeerd, gebruik makende van dier en humane modellen. Een belangrijk aandachtgebied is de rol
  van macrofagen in het inflammatieproces van synoviaal weefsel en de fat pad in relatie tot het
  artrose proces.
 • Groei en ontwikkeling van het gewricht
  Veranderingen in de vorm van het gewricht als ook de botdichtheid van het zich ontwikkelende
  gewricht worden bestudeerd. Hiervoor maken we gebruik van verschillende prospectieve cohorten.
  Onze aandacht / interesse gaat voornamelijk uit naar dysplasie van de heup (DDH), CAM
  impingement, Perthes ,‘slipped capital femoral epiphysis en idiopathische scoliose.
 • Sport en trauma letsels
  Het aandachtsgebied van het onderzoek is de effectiviteit van behandelingen van sport gerelateerde
  letsels en traumata, zoals een voorstekruisband scheur, een meniscus scheur, een achillespees
  tendinopathie en hand en polsfracturen (letsels).
  De stafleden orthopedie en de sportartsen dr. R.J. de Vos en dr. A. Weir zijn actief betrokken bij het
  wetenschappelijk onderzoek.

Binnen het ROGO is er samenwerking met de ROGO-partners RHOC en ETZ Tilburg in diverse
onderzoeken.
AIOS worden gestimuleerd om actief betrokken te raken bij onderzoek of zelf onderzoek te initiëren.
Er is ruim voldoende ervaring binnen de afdeling, maar ook daarbuiten in het Erasmus MC, of bij
onze partners voor advies en ondersteuning.
Zie voor verdere informatie de website van de afdeling;

https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/specialismen/orthopedie-en-sportgeneeskunde

https://www.erasmusmc.nl/en/research/departments/orthopaedics