Binnen de ROGO Rotterdam wordt van de assistenten in opleiding verwacht dat zij éénmaal per opleidingsjaar een cursus volgen bij de MSVO.

De MSVO verzorgt het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) voor artsen in opleiding tot medische specialist (AIOS) in de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest Nederland. Het cursusaanbod is voor alle AIOS gelijk en bestaat uit zes modules.

Competenties

De AIOS dient zich ook op terreinen buiten het direct medisch inhoudelijk domein te bekwamen. In het kader van de modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen heeft het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) hiertoe zeven kerncompetenties vastgesteld. Deze kerncompetenties zijn gebaseerd op de CanMeds 2000 rollen.

Gedurende de opleiding van alle specialismen dienen deze competentiegebieden te worden onderwezen en getoetst. Discipline Overstijgend Onderwijs is daarmee een cruciaal en verplicht onderdeel in de medisch specialistische vervolgopleidingen. Een opleider stelt de AIOS tijdens de opleiding in de gelegenheid in ieder geval één module per jaar te volgen. Aan het eind van de opleiding wordt van iedere AIOS een portfolio verwacht, waarin zichtbaar is dat de genoemde competenties voldoende zijn ontwikkeld.

Aanmelding

De assistent dient zich zelf aan te melden voor de cursus, uiteraard in overleg met zijn/haar opleider. Bij het niet verschijnen zijn de kosten van deze cursus voor de assistent.

Het cursusaanbod en de wijze van inschrijving staat op de website het Erasmus MC Onderwijsbeleid- en advies, Discipline Overstijgend Onderwijs.